Raport Dzienny -  Maj 2022

Raport Dzienny - Maj 2022 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,001 45 29 32 8 12 17,46 Kb 254,59 Kb 272,05 Kb
2 0,001 29 21 23 14 17 9,23 Kb 162,57 Kb 171,80 Kb
3 0,000 10 7 8 8 7 4,31 Kb 64,26 Kb 68,57 Kb
4 0,001 16 8 10 10 9 5,79 Kb 78,36 Kb 84,15 Kb
5 0,001 31 22 8 8 14 12,43 Kb 217,46 Kb 229,89 Kb
6 0,000 11 6 6 6 9 4,90 Kb 63,77 Kb 68,67 Kb
7 0,001 41 30 30 14 16 14,16 Kb 227,94 Kb 242,10 Kb
8 0,000 12 7 7 5 7 4,49 Kb 40,94 Kb 45,43 Kb
9 0,002 104 88 77 19 16 35,88 Kb 681,75 Kb 717,63 Kb
10 0,005 162 140 138 41 15 52,99 Kb 895,46 Kb 948,45 Kb
11 0,001 72 60 25 20 20 30,95 Kb 624,37 Kb 655,32 Kb
12 0,001 25 18 10 8 11 12,32 Kb 179,88 Kb 192,20 Kb
13 0,000 17 12 10 10 9 6,61 Kb 73,31 Kb 79,92 Kb
14 0,002 60 38 43 17 20 28,29 Kb 353,34 Kb 381,62 Kb
15 0,001 16 9 10 8 9 7,02 Kb 80,60 Kb 87,63 Kb
16 0,001 21 12 11 9 11 9,06 Kb 138,12 Kb 147,18 Kb
17 0,002 90 63 67 12 14 30,96 Kb 508,49 Kb 539,45 Kb
18 0,001 48 39 36 10 15 15,36 Kb 290,12 Kb 305,48 Kb
19 0,001 24 18 15 8 10 12,21 Kb 155,48 Kb 167,69 Kb
20 0,001 27 18 11 8 7 11,90 Kb 163,02 Kb 174,92 Kb
21 0,001 19 9 7 5 10 7,77 Kb 105,91 Kb 113,67 Kb
22 0,000 13 8 8 7 7 6,82 Kb 91,57 Kb 98,39 Kb
23 0,001 29 17 14 8 9 12,24 Kb 168,80 Kb 181,04 Kb
24 0,002 50 33 34 10 11 26,22 Kb 270,60 Kb 296,82 Kb
25 0,001 24 14 13 13 12 9,75 Kb 141,30 Kb 151,05 Kb
26 0,000 15 12 9 5 7 6,48 Kb 92,82 Kb 99,30 Kb
27 0,001 50 41 42 19 18 18,06 Kb 292,83 Kb 310,89 Kb
28 0,001 33 26 25 10 9 13,84 Kb 214,99 Kb 228,83 Kb
29 0,001 38 27 27 11 11 12,68 Kb 208,71 Kb 221,39 Kb
30 0,000 9 6 6 6 4 3,54 Kb 53,53 Kb 57,06 Kb
31 0,001 21 13 7 7 12 9,69 Kb 134,72 Kb 144,41 Kb
Raport Dzienny - Maj 2022 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,87% 3,41% 4,16% 2,34% 1,68% 3,85% 3,62% 3,64%
2 2,50% 2,47% 2,99% 4,09% 2,37% 2,04% 2,31% 2,30%
3 0,86% 0,82% 1,04% 2,34% 0,98% 0,95% 0,91% 0,92%
4 1,38% 0,94% 1,30% 2,92% 1,26% 1,28% 1,11% 1,12%
5 2,67% 2,59% 1,04% 2,34% 1,96% 2,74% 3,09% 3,07%
6 0,95% 0,71% 0,78% 1,75% 1,26% 1,08% 0,91% 0,92%
7 3,53% 3,53% 3,90% 4,09% 2,23% 3,12% 3,24% 3,24%
8 1,03% 0,82% 0,91% 1,46% 0,98% 0,99% 0,58% 0,61%
9 8,95% 10,34% 10,01% 5,56% 2,23% 7,91% 9,70% 9,59%
10 13,94% 16,45% 17,95% 11,99% 2,09% 11,69% 12,74% 12,67%
11 6,20% 7,05% 3,25% 5,85% 2,79% 6,83% 8,88% 8,76%
12 2,15% 2,12% 1,30% 2,34% 1,54% 2,72% 2,56% 2,57%
13 1,46% 1,41% 1,30% 2,92% 1,26% 1,46% 1,04% 1,07%
14 5,16% 4,47% 5,59% 4,97% 2,79% 6,24% 5,03% 5,10%
15 1,38% 1,06% 1,30% 2,34% 1,26% 1,55% 1,15% 1,17%
16 1,81% 1,41% 1,43% 2,63% 1,54% 2,00% 1,96% 1,97%
17 7,75% 7,40% 8,71% 3,51% 1,96% 6,83% 7,23% 7,21%
18 4,13% 4,58% 4,68% 2,92% 2,09% 3,39% 4,13% 4,08%
19 2,07% 2,12% 1,95% 2,34% 1,40% 2,69% 2,21% 2,24%
20 2,32% 2,12% 1,43% 2,34% 0,98% 2,62% 2,32% 2,34%
21 1,64% 1,06% 0,91% 1,46% 1,40% 1,71% 1,51% 1,52%
22 1,12% 0,94% 1,04% 2,05% 0,98% 1,51% 1,30% 1,31%
23 2,50% 2,00% 1,82% 2,34% 1,26% 2,70% 2,40% 2,42%
24 4,30% 3,88% 4,42% 2,92% 1,54% 5,78% 3,85% 3,97%
25 2,07% 1,65% 1,69% 3,80% 1,68% 2,15% 2,01% 2,02%
26 1,29% 1,41% 1,17% 1,46% 0,98% 1,43% 1,32% 1,33%
27 4,30% 4,82% 5,46% 5,56% 2,51% 3,98% 4,17% 4,15%
28 2,84% 3,06% 3,25% 2,92% 1,26% 3,05% 3,06% 3,06%
29 3,27% 3,17% 3,51% 3,22% 1,54% 2,80% 2,97% 2,96%
30 0,77% 0,71% 0,78% 1,75% 0,56% 0,78% 0,76% 0,76%
31 1,81% 1,53% 0,91% 2,05% 1,68% 2,14% 1,92% 1,93%