Raport Dzienny -  marzec 2021

Raport Dzienny - marzec 2021 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 0,001 28 9 21 19 9 10,05 Kb 81,06 Kb 91,11 Kb
2 0,001 17 9 9 9 12 7,10 Kb 82,13 Kb 89,24 Kb
3 0,001 25 11 16 12 13 10,45 Kb 132,09 Kb 142,54 Kb
4 0,000 13 3 4 4 8 6,13 Kb 42,28 Kb 48,41 Kb
5 0,001 47 21 20 14 14 18,63 Kb 197,68 Kb 216,31 Kb
6 0,000 15 7 8 7 10 6,61 Kb 77,09 Kb 83,70 Kb
7 0,002 194 51 47 17 16 80,53 Kb 636,51 Kb 717,05 Kb
8 0,002 240 43 55 11 15 95,57 Kb 658,90 Kb 754,47 Kb
9 0,002 230 40 51 7 10 90,23 Kb 618,00 Kb 708,23 Kb
10 0,001 41 28 31 12 15 17,16 Kb 250,90 Kb 268,06 Kb
11 0,000 5 3 3 3 5 1,36 Kb 24,79 Kb 26,15 Kb
12 0,001 46 18 36 18 20 16,57 Kb 189,08 Kb 205,65 Kb
13 0,001 20 9 11 10 15 7,22 Kb 89,99 Kb 97,21 Kb
14 0,001 49 26 31 21 27 19,47 Kb 251,38 Kb 270,86 Kb
15 0,001 31 19 22 16 20 13,49 Kb 195,40 Kb 208,89 Kb
16 0,002 143 36 38 19 20 57,67 Kb 468,56 Kb 526,23 Kb
17 0,001 36 24 18 17 21 15,39 Kb 201,28 Kb 216,67 Kb
18 0,001 19 12 12 11 13 9,04 Kb 114,80 Kb 123,84 Kb
19 0,002 70 43 42 16 19 27,28 Kb 325,40 Kb 352,68 Kb
20 0,000 6 4 4 3 5 2,15 Kb 28,94 Kb 31,09 Kb
21 0,001 43 27 28 19 16 16,91 Kb 242,75 Kb 259,66 Kb
22 0,001 34 19 17 10 15 13,63 Kb 170,85 Kb 184,48 Kb
23 0,001 44 18 14 8 8 19,53 Kb 203,01 Kb 222,54 Kb
24 0,000 13 8 9 8 10 4,42 Kb 65,68 Kb 70,11 Kb
25 0,001 19 11 11 9 8 7,59 Kb 105,51 Kb 113,11 Kb
26 0,002 117 31 75 13 20 45,68 Kb 368,78 Kb 414,46 Kb
27 0,002 126 47 98 13 16 49,92 Kb 475,69 Kb 525,61 Kb
28 0,001 34 27 28 9 13 11,30 Kb 197,95 Kb 209,25 Kb
29 0,001 46 32 33 16 18 17,91 Kb 239,91 Kb 257,83 Kb
30 0,001 40 30 36 7 8 12,29 Kb 214,83 Kb 227,12 Kb
31 0,001 31 12 14 11 19 11,69 Kb 137,09 Kb 148,79 Kb
Raport Dzienny - marzec 2021 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,54% 1,33% 2,49% 5,16% 1,03% 1,39% 1,14% 1,17%
2 0,93% 1,33% 1,07% 2,45% 1,37% 0,98% 1,16% 1,14%
3 1,37% 1,62% 1,90% 3,26% 1,48% 1,45% 1,86% 1,82%
4 0,71% 0,44% 0,48% 1,09% 0,91% 0,85% 0,60% 0,62%
5 2,58% 3,10% 2,38% 3,80% 1,60% 2,58% 2,79% 2,77%
6 0,82% 1,03% 0,95% 1,90% 1,14% 0,91% 1,09% 1,07%
7 10,65% 7,52% 5,58% 4,62% 1,83% 11,14% 8,98% 9,18%
8 13,17% 6,34% 6,53% 2,99% 1,71% 13,22% 9,30% 9,66%
9 12,62% 5,90% 6,06% 1,90% 1,14% 12,48% 8,72% 9,07%
10 2,25% 4,13% 3,68% 3,26% 1,71% 2,37% 3,54% 3,43%
11 0,27% 0,44% 0,36% 0,82% 0,57% 0,19% 0,35% 0,33%
12 2,52% 2,65% 4,28% 4,89% 2,28% 2,29% 2,67% 2,63%
13 1,10% 1,33% 1,31% 2,72% 1,71% 1,00% 1,27% 1,24%
14 2,69% 3,83% 3,68% 5,71% 3,08% 2,69% 3,55% 3,47%
15 1,70% 2,80% 2,61% 4,35% 2,28% 1,87% 2,76% 2,67%
16 7,85% 5,31% 4,51% 5,16% 2,28% 7,98% 6,61% 6,74%
17 1,98% 3,54% 2,14% 4,62% 2,40% 2,13% 2,84% 2,77%
18 1,04% 1,77% 1,43% 2,99% 1,48% 1,25% 1,62% 1,59%
19 3,84% 6,34% 4,99% 4,35% 2,17% 3,77% 4,59% 4,51%
20 0,33% 0,59% 0,48% 0,82% 0,57% 0,30% 0,41% 0,40%
21 2,36% 3,98% 3,33% 5,16% 1,83% 2,34% 3,42% 3,32%
22 1,87% 2,80% 2,02% 2,72% 1,71% 1,89% 2,41% 2,36%
23 2,41% 2,65% 1,66% 2,17% 0,91% 2,70% 2,86% 2,85%
24 0,71% 1,18% 1,07% 2,17% 1,14% 0,61% 0,93% 0,90%
25 1,04% 1,62% 1,31% 2,45% 0,91% 1,05% 1,49% 1,45%
26 6,42% 4,57% 8,91% 3,53% 2,28% 6,32% 5,20% 5,31%
27 6,92% 6,93% 11,64% 3,53% 1,83% 6,90% 6,71% 6,73%
28 1,87% 3,98% 3,33% 2,45% 1,48% 1,56% 2,79% 2,68%
29 2,52% 4,72% 3,92% 4,35% 2,05% 2,48% 3,38% 3,30%
30 2,20% 4,42% 4,28% 1,90% 0,91% 1,70% 3,03% 2,91%
31 1,70% 1,77% 1,66% 2,99% 2,17% 1,62% 1,93% 1,90%