Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 851 73,24%
Code 304 - Niezmodyfikowany 3 0,26%
Code 403 - Zakazane 1 0,09%
Code 404 - Nie znaleziono 307 26,42%