Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 491 73,28%
Code 404 - Nie znaleziono 179 26,72%