Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 611 57,48%
Code 404 - Nie znaleziono 452 42,52%