Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 640 68,74%
Code 404 - Nie znaleziono 291 31,26%