Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 604 67,94%
Code 403 - Zakazane 2 0,22%
Code 404 - Nie znaleziono 283 31,83%