Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 779 44,01%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,11%
Code 403 - Zakazane 4 0,23%
Code 404 - Nie znaleziono 985 55,65%