Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 553 71,17%
Code 404 - Nie znaleziono 224 28,83%