Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 509 66,54%
Code 206 - Częściowa zawartość 4 0,52%
Code 404 - Nie znaleziono 252 32,94%