Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2769 80,78%
Code 403 - Zakazane 1 0,03%
Code 404 - Nie znaleziono 658 19,19%