Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 493 55,39%
Code 403 - Zakazane 1 0,11%
Code 404 - Nie znaleziono 396 44,49%