Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 426 53,05%
Code 206 - Częściowa zawartość 2 0,25%
Code 404 - Nie znaleziono 375 46,70%