Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1106 60,94%
Code 403 - Zakazane 1 0,06%
Code 404 - Nie znaleziono 708 39,01%