Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 755 53,62%
Code 404 - Nie znaleziono 653 46,38%