Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 638 51,70%
Code 404 - Nie znaleziono 596 48,30%