Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 678 37,21%
Code 404 - Nie znaleziono 1144 62,79%