Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 496 57,41%
Code 404 - Nie znaleziono 368 42,59%