Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 2415 77,01%
Code 404 - Nie znaleziono 721 22,99%