Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 1112 79,49%
Code 404 - Nie znaleziono 287 20,51%