Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 458 47,41%
Code 404 - Nie znaleziono 508 52,59%