Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 500 51,18%
Code 404 - Nie znaleziono 477 48,82%