Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 446 43,85%
Code 404 - Nie znaleziono 571 56,15%