Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 489 58,99%
Code 404 - Nie znaleziono 340 41,01%