Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 392 52,20%
Code 404 - Nie znaleziono 359 47,80%