Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 460 55,76%
Code 404 - Nie znaleziono 365 44,24%