Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 536 56,78%
Code 404 - Nie znaleziono 408 43,22%