Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 429 57,74%
Code 304 - Niezmodyfikowany 2 0,27%
Code 404 - Nie znaleziono 312 41,99%