Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 564 58,20%
Code 404 - Nie znaleziono 405 41,80%