Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 907 69,72%
Code 404 - Nie znaleziono 394 30,28%