Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 364 48,15%
Code 404 - Nie znaleziono 392 51,85%