Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 371 52,55%
Code 404 - Nie znaleziono 335 47,45%