Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 363 55,85%
Code 404 - Nie znaleziono 287 44,15%