Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 392 68,53%
Code 404 - Nie znaleziono 180 31,47%