Kody odpowiedzi
Code 200 - OK 300 48,23%
Code 304 - Niezmodyfikowany 1 0,16%
Code 404 - Nie znaleziono 321 51,61%